Skip to content

Slovakia

RAY partner / National Agency

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže/National Institute of Education and Youth
https://www.erasmusplus.sk/

RAY contact person: Zuzana Bánovčanová

RAY partner / research institute

NA-internal

RAY contact person: Dominika Kovácsová

National publications & reports

Website (data archiv): https://www.iuventa.sk/sk/Vyskum/Data-archiv.alej​ (in Slovak)

 

Back To Top